Oud 7 Nieuw buurt borrel

Buren van Oer t spoar,

In de nacht van Oud & Nieuw is bij Johan en Houdrie Slofstra (Jeltingalaan 69) de buurtborrel dit jaar.
U bent allen van harte welkom om uw buurtgenoten een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen!

Er is voor iedereen een drankje (zowel mét als zonder alcohol) en een hapje.
We hebben een partytent opgezet; ook zullen we gezellig hout stoken in de vuurkorven.
Jullie kunnen droog zitten in de garage, waar we wat zithoekjes gemaakt hebben.

Wolkom!!Welkom!
We zijn thuis, dus vanaf 00.30 kunnen we iedereen ontvangen.

Johan en Houdrie Slofstra
Jeltingalaan 69.

water in de kelders

Even een update.
Nadat we in de buurt een eerste inventarisatie hebben gedaan, blijkt dat in ieder geval 20 bewoners wateroverlast hebben! Misschien zijn er nog meer, die zich alsnog melden.

Uit informatie onder andere van Jelmer Brinkman (nr 7), blijkt dat de aannemer die voor Vitens de nieuwe watermeters en aansluitingen heeft uitgevoerd, fouten heeft gemaakt. De nieuwe opening had op een andere manier goed afgedicht moeten worden met speciaal cement (aquaseal in combinatie met snel drogend cement). Dit is niet gebeurd, waardoor veel bewoners nu last hebben van water wat bij de aansluiting naar binnen komt.

Mijn man Johan werkt bij Vitens en heeft intern contact gezocht met de projectleider om het probleem aan te kaarten. Laatste nieuws hierover is: Vitens heeft de aannemer (Visser-Smit?) opdracht gegeven om vanaf maandag alle huizen te bezoeken en de problemen op te lossen. (Advies: laat overal het nieuwe cement aanbrengen om toekomstige problemen te voorkomen, ook al heb je nu geen overlast).

Bert Witteveen heeft inmiddels de problemen doorgegeven aan Kees Wielstra, de contactpersoon bij de gemeente. Omdat we vermoeden dat niet alle problemen ontstaan door de aansluiting van Vitens, maar ook door andere oorzaken, waardoor er ook water onder de huizen in de kruipruimtes staat. Bert houdt ons op de hoogte.

Iedereen een goed weekend gewenst!

Houdrie Slofstra (nr 69)