Beste buurtbewoners,

Een tijdje geleden is er een enquête afgenomen over de verkeersveiligheid op de Jeltingalaan. Die enquête is veelvuldig ingevuld, waarvoor dank!

Naar aanleiding van de resultaten uit die enquête is er contact geweest met plaatselijk belang. Resultaat is dat er binnenkort een artikel verschijnt in de Binnenste Buitenpost!

Een mooie eerste stap. Volgende stap zal zijn om de resultaten aan de gemeente voor te leggen en om hierover met ze in gesprek te gaan.

We houden jullie op de hoogte en zullen jullie hierbij (blijven) betrekken.

Groet buurtvereniging Oer ’t Spoar.