Nieuwe voorzitter van onze buurtvereniging

Beste lezer,

Jan van der Til zal a.s. vrijdag tijdens de ledenvergadering worden benoemd als voorzitter van onze buurtvereniging.
Na de voordracht vanuit het bestuur zijn er geen bezwaren binnengekomen. Ook hebben er zich geen tegenkandidaten beschikbaar gesteld.
Wij wensen Jan heel veel succes en ontzettend veel plezier toe!

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur Buurtvereniging Oer’t Spoar