Gelukkig nieuwjaar

Beste Buurtgenoten,

Wij willen jullie allemaal een gelukkig, gezond en fantastisch nieuwjaar toewensen.

2013 zullen we weer diverse activiteiten gaan organiseren. Binnenkort zullen we als bestuur weer een vergadering beleggen en het jaarprogramma 2013 gaan opstellen. Heeft u ideeën of tips, dan horen we dat graag.  oertspoar@gmail.com  is het email adres waar u deze informatie naar toe kan sturen.

Tijdens de jaarvergadering op 15 februari 2013 zullen we dit programma aan u bekend gaan maken. Uitnodiging en programma voor deze vergadering ontvangt u voor 1 februari.

Tijdens deze vergadering zullen we afscheid gaan nemen van Johanna Roorda als penningmeester binnen het bestuur. Haar bestuurstermijn van 4 jaar zit er inmiddels weer op. Tabina de Haan, Voltastraat 4 heeft haar beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid. (Tegen)kandidaten kunt u voor 1 februari 2013 opgeven door een reactie te mailen naar oertspoar@gmail.com

Wij zien u graag op 15 februari 2013 in het KOARTLING!

Bestuur Buurtvereniging Oer’t Spoar