Update renovatie Jeltingalaan 15-4-2017

Afgelopen donderdag even contact gehad met Kees Wielstra.
Alles voorbereidingen verlopen nog volgens schema.
Over twee weken wordt de uitbestedingsperiode afgerond.
Doelstelling is om direct daarna aan de slag te gaan.
Betekent dat tussen 1 en 15 mei het eerste deel van de straat over de kop gaat. Ze starten met de werkzaamheden tussen spoorovergang en Nirwi’s.
Plan is om deze werkzaamheden voor de bouwvak af te ronden.
Na de bouwvak gaan ze weer verder. De straat vanaf de Nirwi’s naar de begraafplaats doen ze in twee delen, zodat bereikbaarheid van de buurtbewoners zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft.
De verlichting staat nog wel ter discussie. Onze aanvraag voor een sfeervolle verlichtingspaal in nog niet van tafel geveegd, maar staat wel zwaar onder druk. Ik heb met Kees afgesproken dat als er geen akkoord komt, hij mij een seintje zal geven. We kunnen dan vanuit onze kant nog druk uitoefenen. Ik ben van mening dat wij dat dan ook echt moeten doen. We hebben nu de kans…!
De kadasterpaaltjes maken inmiddels duidelijk dat deze lijn hier en daar grillig verloopt. Ze zijn nu bezig om een goede lijn hierin uit te tekenen. Er zijn een paar tuinen die problemen gaan krijgen met deze lijn. Kees heeft belooft deze bewoners te gaan bezoeken en met elkaar in overleg te gaan. Ik hoop dat dit niet tot heel veel problemen gaat leiden.
Over een week of 3, dus voordat de werkzaamheden plaats gaan vinden, volgt er nog een nieuwsbrief. De Gemeentelijke website zal over een week weer bijgewerkt worden met de laatste informatie.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep
Bert Witteveen
Jeltingalaan 46
9285 WL Buitenpost
06-30722548