3 februari ledenvergadering

Buurtvereniging
Oer´t Spoar
contact oertspoar@gmail.com

Nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 3 februari 2017 om 20:00 uur in IT KOARTLING.
(Schoolstraat 31 9285 NE te Buitenpost)

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
….creative commissie in het leven roepen die aan de slag gaat met:
Het ontwerpen en maken van een multifunctionele ‘feestverlichtingspaal’. Een standaard staander waarop diverse ‘uitbeeldingen’ bevestigd moeten kunnen worden, zodat het meerdere malen per jaar is te gebruiken. Belangstelling om hier aan mee te doen?
3. Notulen vorige vergadering (d.d. 26 februari 2016)
4. Jaaroverzicht in woord en beeld (met dank aan Yvonne Zwart)
5. Financieel overzicht
6. Verslag kascommissie 2016 en benoeming kascommissie 2017
7. Jaaragenda aktiviteiten 2017
8. Aftreden van bestuursleden;
​Gerben Beerda en Ieteke de Vries
9. Verkiezing en benoeming van nieuwe bestuursleden;
Kandidaatstelling; ​Frouke Holtrop en Johan Slofstra
​​​ ​
(tegen)kandidaten kunt u opgeven t/m 30 januari 2017 via
het e-mail adres oertspoar@gmail.com
1 februari 2017 zullen de namen van de (tegen)kandidaten
op de website www.oertspoar.nl bekend gemaakt worden.
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Bingo…met leuke prijzen!
13. Sluiting
Wij rekenen op u komst.
Tot dan!
Bestuur Buurtvereniging Oer’t Spoar

Vanaf vandaag mogen de lichtjes weer opgeborgen.

Zoals eerder gemeld houdt ieder zijn eigen lichtje thuis tot volgend jaar.

Wie zijn lichtje niet goed is, dit graag melden bij bestuur dan krijg je een andere.