Groenonderhoud

Gemeente Achtkarspelen heeft buurtverenigingen de mogelijkheid geboden om het groenonderhoud op de buurt uit te besteden aan de buurtbewoners.

Vorig jaar zijn twee leden van het bestuur naar een informatiebijeenkomst hierover geweest. Daar zijn de plannen en mogelijkheden met ons besproken.

Wat houd dit in?

Maaien van alle grasstroken op de buurt. Onderhouden van alle bloemperken op de buurt. Vergoeding hiervoor is jaarlijks €432 die ten goede komt aan de buurtkas.

Tijdens de laatste jaarvergadering is dit onderwerp als agendapunt behandeld.

Conclusies:

Voordeel: de buurtvereniging ontvangt jaarlijks een vergoeding van €432.

Nadelen:

Hoe te komen tot: Wie gaat wat doen en wanneer? Hoe voorkom je dat altijd dezelfde mensen de klus gaan doen? Aanschaf en afschrijving van geschikt materiaal?

Via dit bericht willen we graag een ieder de gelegenheid geven hun mening aan ons kenbaar te maken omtrent het doorlaten gaan van dit project. Uw mening kunt u plaatsen als reactie op dit bericht.

Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen d.m.v. een e-mail sturen naar oertspoar@gmail.com.

15 maart 2013 zullen we de reacties gaan inventariseren en op basis hiervan de Gemeente Achtkarspelen een definitief antwoord geven of onze buurt wel of niet bereid is om mee te doen.

Vriendelijke groet,

Namens bestuur buurtvereniging Oer’t Spoar

Bert Witteveen

 

 

Ledenvergadering 15 februari 2013

Yesssss!

Toezegging voor een bijzonder leuk item tijdens de jaarvergadering van 15 februari a.s. is binnen.

Bedrijfspresentatie van onze ‘buurtjes’ dansschool Swing and Move te Buitenpost.
En daarna natuurlijk vol aan de bak met oefenen.
Jong en oud, man of vrouw, ritme of geen ritme, zin of geen zin. Met alles en iedereen wordt rekening gehouden.

Tot dan!