Update renovatie Jeltingalaan

Beste buurtbewoners,

Zoals beloofd zouden we jullie op de hoogte houden, wanneer er nieuws omtrent de renovatie was. Het heeft even geduurd, maar de ‘plannen komen steeds meer tot leven’.

In de laatste update hadden we vermeld dat in december 2015 de conceptplannen voor de uitvoering van de renovatie klaar zouden zijn. In januari 2016 zou dan de inloopavond, door de gemeente, worden georganiseerd. Bovenstaande actiepunten ‘leven’ nog steeds, de tijdsafspraken helaas niet…!

Hieronder de laatste stand van zaken omtrent de renovatie!

Vandaag zijn de conceptplannen bij de werkgroep aangeleverd. Volgende week vinden op het gemeentehuis hierover de laatste gesprekken plaats. Daarna zal de gemeente de inloopavond voor de buurt organiseren en zijn voor iedereen de tekeningen inzichtelijk.

Als werkgroep zullen we deze week, nog één keer, aandachtig de tekeningen bekijken en nagaan of alle gemaakte afspraken en wensen van de buurt, zo veel als mogelijk, verwerkt zijn.

De aanvangsdatum voor de aftrap van de renovatie blijft vooralsnog gehandhaafd. Na de inloopavond volgt de aanvraagprocedure kapvergunning en de aanbestedingsprocedure. Technisch gezien verloopt alles nog op schema, aangaande eerder gecommuniceerde planning.

Het project Jeltingalaan is toegevoegd, als onderdeel, aan de veranderingen omtrent het stationsgebied. Fase 1 wordt het creëren van extra parkeerruimte stationsgebied, Fase 2 wordt het project Jeltingalaan en Fase 3 gaat de renovatie van het stationsgebied worden.

Vragen en of opmerkingen kunt u melden via bewitteveen@gmail.com

Vriendelijke groet,

Werkgroep Renovatie Jeltingalaan