Groenonderhoud Gemeente Achtkarspelen

Afgelopen woensdag zijn we als bestuur aanwezig geweest bij een vergadering van de Gemeente Achtkarspelen. Een tijdje terug hadden zij een oproep geplaatst in De Feanster. Zij wilden graag weten of er buurtverenigingen waren die interesse hadden om het groenonderhoud van de gemeente, tegen een vergoeding, over te nemen.

Wij hebben tijdens deze vergadering veel informatie gekregen. Tijdens de jaarvergadering op 15-02-2013 zullen we dit onderwerp met de buurtleden bespreekbaar maken.

Bestuur Buurtvereniging Oer’ t Spoar