10 maart

KIDS UITJE

Vrijdag 10 maart 2017

Naar de film met buurtvereniging Oert spoar!!!
Voor jullie uitgezocht een mooie familiefilm, voor de leeftijd vanaf 6 jaar.
Onder begeleiding van het bestuur naar de bioscoop in Drachten, het vervoer is inclusief.

Verzamelen Nirwi’s; 14.45 uur
Eigen bijdrage; € 5,- (overmaken naar NL82Rabo 0148 073 832)

Opgave voor dinsdag 7 maart (in verband met reserveren kaarten), per email naar;
oertspoar@gmail.com
(of doorgeven aan Sita Drost)

Tot ziens op vrijdag 10 maart 2017!!!!

Renovatie Jeltingalaan

“Staza renovatie Jeltingalaan;

 Intussen is er al heel wat werk verzet achter de schermen en vooral onder de grond. Ook is er inmiddels ruimbaan gemaakt door het kappen van de bomen. Het werk moest destijds worden uitgesteld omdat de nutsbeheerders plotseling met grote vervangingsplannen op de proppen kwamen. Nu dat achter de rug is, kunnen we verder met de realisatie van de herinrichting. De planning is nu om in maart de aanbesteding te houden en in april/mei van start te gaan. Dit sluit mooi aan op de planning van het werk rondom de Stationsstraat.

 Het ontwerp is op een aantal details aangepast / uitgewerkt:

1.       De shared-space pleinen bij de begraafplaats zijn iets gekrompen. Het past nu beter in de omgeving.

2.       Het shared-space plein bij de Einsteinstraat is iets aangepast om de routing naar het industrieterrein / stationsparkeerplaats beter aan te geven.

3.       De bushalte is komen te vervallen

4.       De greppel naast de weg bij de begraafplaats is vervangen door een wadi

5.       De trottoirs waren bedacht in rood genuanceerde gebakken klinkers. Omdat we in recente projecten geconstateerd hebben dat het voetpad hierdoor verward kan worden met een fietspad, hebben we de rode stenen vervangen door trottoirtegels. Hierdoor ontstaat ook weer een betere connectie met het beeld op de zuidelijke stationsstraat en de Kuipersweg.

Binnenkort vindt er nog een bijeenkomst plaats tussen de werkgroep renovatie Jeltinglaan en projectleiding gemeente Achtkarspelen. Mochten jullie nog op en/of aanmerkingen hebben dan horen we dat graag. Graag in dit geval een mail sturen naar bewitteveen@gmail.com. We zullen deze punten dan meenemen in het overleg” 

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep

Bert Witteveen

 Presentatie Herinrichting Jeltingalaan 3 febr 2017