Update renovatie Jeltingalaan

Beste allen,

Vandaag was de werkgroep “renovatie Jeltingalaan” weer uitgenodigd op het gemeentehuis. Aanleiding hiervoor was de goedkeuring van subsidie vanuit de provincie Friesland. Zoals eerder vermeld, is er daardoor meer geld voorhanden om de renovatie mooier, luxer en veiliger te maken.

De gemeente heeft hierdoor weer een nieuw conceptplan gemaakt. Dit conceptplan hebben we vandaag gezien en besproken. Helaas zijn deze tekeningen alleen nog maar goed als sfeerimpressie en kunnen nog niet gedeeld worden. Reden is dat veel afdelingen nog hun oordeel hierover moeten/kunnen geven.

Wat is het doel? Er worden verkeersremmende maatregelen getroffen ter hoogte van de sportvelden en in het midden van de Jeltingalaan. Men gaat met verschillende kleuren verharding werken. De bomen hebben hun technische levensduur gehad en gaan vervangen worden voor nieuwe exemplaren. Er worden nieuwe rioleringen gelegd, 1 voor regenwaterafvoer en 1 voor vuilwaterafvoer. De stoep gaat tegen de erfgrenzen aanlopen en wordt veel breder. De groenstrook met de bomen komt langs de rijbaan te liggen en er worden zeer waarschijnlijk haagjes geplant ipv gras. Men wil in maart 2016 gaan starten met de werkzaamheden en het liefst de klus voor de zomervakantie afronden.

In december 2015 ontvangen alle buurtbewoners een nieuwsbrief van de gemeente. Dan zal ook het voorlopig ontwerp klaar zijn. In deze nieuwsbrief zal tevens de datum van de inloop/inspraak avond bekend worden gemaakt. Vermoedelijk zal deze avond gehouden worden in januari 2016.

Alle informatie die wij tot nu toe hebben ontvangen is hierbij weer gedeeld. Mochten er verder nog vragen zijn rondom dit project, dan kun je daar altijd voor terecht bij de gemeente. Onze contactpersoon is Kees Wielstra.

Vriendelijke groet,

Bert Witteveen namens de werkgroep “renovatie Jeltingalaan”