Aanvullende informatie Buurtreisje Borkum

Beste buurtleden die zich hebben aangemeld voor het buurtreisje naar Borkum,

Er is enthousiast gereageerd op het buurtreisje, die wij vanuit de buurtvereniging gaan organiseren op 1 juni a.s.
Schitterend!
43 volwassenen en 12 kinderen hebben zich definitief opgegeven en 4 volwassenen onder voorbehoud.
Door deze (hoger dan verwacht) deelname komt het budget wat wij als bestuur voor deze activiteit hebben begroot, onder druk te staan.
Zodanig, dat we moesten besluiten om de eigen bijdrage te verhogen.
Dit betekent dat de eigen bijdrage p.p. voor volwassenen €22.50 gaat bedragen en voor de kinderen €17.50.
De terugreis hadden we op de boot nog een ‘klein hapje voor onderweg’ in gedachten. Deze voorziening komt te vervallen.

Tot 25 mei 2013 is er nog de gelegenheid om uw deelname te annuleren.
Na 25 mei 2013 gaan we ervan uit dat we u deelname definitief kunnen boeken.

Graag zouden wij zien dat u voor 25 mei 2013 het verschuldigde bedrag overmaakt op bankrekening 870.588.540 t.n.v. Buurtvereniging Oer’t Spoar, o.v.v. van Borkum en uw huisnummer!

Bijgaand treft u in de bijlage de deelnemerslijst aan.
98% heeft aangegeven eigen vervoer te hebben.
Ikzelf denk dat rijden met minder auto’s mogelijk moet zijn.
Daar waar u mogelijkheden ziet, dit graag met elkaar afstemmen.

Mocht er n.a.v. dit schrijven nog vragen zijn dan hoor ik dit graag van u.

Namens bestuur Buurtvereniging Oer’t Spoar