Verkeerssituatie Jeltingalaan

Beste Buurtbewoners,

Donderdag 15 maart hebben Klaas Mulder, Jan Kempenaar en Bert Witteveen een bezoek gebracht aan de bestuurders van Gemeente Achtkarspelen. Reden van bezoek was de verkeerssituatie van de Jeltingalaan. Met dhr. Lammers, wethouder en dhr. Vellinga, manager verkeerszaken van Gemeente Achtkarspelen hebben we een x aantal zaken doorgenomen waaronder;

Toenemende drukte van (groot/zwaar) verkeer, zelfs na opening van de nieuwe rondweg. Onveilige verkeerssituatie wegens grote hoeveelheden verschillende verkeersdeelnemers. De hoge snelheden die gereden worden op onze straat. Ook hebben we gesproken over de kwaliteit van de riolering ‘onder’ onze straat.

De Gemeente geeft aan bewust te zijn van alle bovenstaande problemen en wil daar t.z.t. zeker wat aan gaan doen. Op korte termijn gaan zij opnieuw een verkeerstelling doen. Dit wordt gedaan in dezelfde periode als 2010. Met deze resultaten kan men opnieuw de verkeerssituatie analyseren en vergelijken met…..  Ze zullen tijdens een vergadering met de Swadde ondernemers aangeven dat groot/zwaar verkeer zoveel mogelijk de oostelijke aansluiting van het industrieterrein moet nemen. De Gemeente gaat onderzoeken of de ANWB bewegwijzering op de rotonde aan Het West veranderd kan worden die dan het verkeer richting de Swadde de nieuwe rondweg opstuurt i.p.v. over de Jeltingalaan. Ook zullen ze met busmaatschappij Arriva om tafel gaan en de mogelijkheid te bespreken om het busverkeer via een andere route naar het station te laten rijden.

Op lange termijn, planning 2014, zal de Jeltinglaan volledig gerenoveerd worden. In dit plan zullen alle noodzakelijke verkeers- en riolerings aspecten meegenomen worden. Wij als buurt zullen hierover t.z.t. geïnformeerd worden.

Tot zover.

Groet,

Buurtvereniging Oer’t Spoar

Ledenvergadering

Beste allemaal,

Afgelopen vrijdagavond  09-03-2012 heeft de jaarlijkse ledenvergadering weer plaatsgevonden.

Zo’n 35 enthousiaste buurtleden waren aanwezig.

Financieël overzicht 2011 is behandeld en de begroting voor 2012 is gepresenteerd. Het jaarprogramma 2012 is bekend gemaakt. We hebben afscheid genomen van bestuurslid Henny Oldenburger en Ieteke de Vries is benoemd als nieuw bestuurslid.

Ook hebben we deze avond onze kennis van de natuur bijgespijkert. Jan van der Schaaf uit Buitenpost heeft ons erg veel verteld over bijen en hun honing. Erg Leerzaam 🙂

Een leuke, leerzame maar bovenal gezellige avond.

Notulen van deze vergadering zullen binnenkort op deze website te vinden zijn.

Groet,

Bestuur Buurtvereniging Oer ’t Spoar.

Vacature; bestuurslid buurtvereniging Oer’t Spoar

Ieteke de Vries, Jeltingalaan 56 heeft haar beschikbaar gesteld voor bovenstaande vacature.

Tot en met 03-03-2012 heeft niemand zich als (tegen)kandidaat opgegeven.           Betekent dat Ieteke de Vries a.s. vrijdag 9 maart 2012 tijdens de ledenvergadering zal worden benoemd als bestuurslid. Zij zal Henny Oldenburger gaan opvolgen.

Wij zien u graag op vrijdag 9 maart 2012, 20:00 uur in ‘T KOARTLING voor de jaarlijkse ledenvergadering. Gastspreker die avond is Jan van der Schaaf. Hij gaat vertellen over bijen en hun honing.

Bestuur Buurtvereniging Oer’t Spoar.