Hallo buurtbewoners,

Na overleg te hebben gehad met Jansma en van dijk moet de papier container nog in de oude situatie worden geplaatst. Dus van af familie Zijlstra (48) richting sportveld alleemaal op de even kant plaatsen. Voor de bewoners Klaas en Liske (42) tm nirwis nog oude situatie (bij nirwis om de bocht) of bij Zijlstra aan de even kant tm de sportvelden.

Van nirwis tm het spoor gelijk aan oude situatie.

Vanaf woensdag avond/donderdag ochtend containers plaatsen volgens de mail van 28/8.

Bedankt voor de medewerking.

Containers

Aan alle buurtbewoners van de Jeltingalaan,

Wij hebben gevraagd aan de chauffeur van Omrin aan welke kant ze het liefst de containers willen hebben. Graag alle containers aan de even kant plaatsen en zoveel mogelijk bij elkaar.

Voor de dichts bijzijnde (aan het asfalt gelegen buurtbewoners) is het de mogelijkheid om de container van af Hein en Sita (40) richting de Nirwis te plaatsen. Graag opritten vrij houden. Het stuk waar nu het asfalt af is kan nu misschien nog een container worden neergezet. Bij twijfel graag in overleg met Jansma en van Dijk gaan. Ook daar graag de containers aan de even kant. Dit om de chauffeur van Omrin het niet te moeilijk te maken.

Bedankt voor de medewerking.