Update renovatie Jeltingalaan

Na een tijdje van stilte nu weer een klein beetje leven vanaf de stationsstraat.
Afgelopen woensdag contact gezocht met Kees Wielstra van Gemeente Achtkarspelen.
Hieronder een kort verslag n.a.v. dit telefoongesprek.
Het conceptplan voor renovatie van de Jeltingalaan is ingeleverd bij de provincie. Reden hiervoor is om (extra) subsidie aan te vragen en met dat geld de uitvoering van het werk mooier, beter en veiliger te maken. De eerste signalen voor goedkeuring van deze subsidie lijken positief. In het conceptplan worden de huidige oude bomen vervangen door nieuwe exemplaren. Tevens komt de stoep tegen de erfgrenzen aan te liggen en de groenstrook inclusief de nieuwe bomen tegen de rijstrook. De buurt heeft nog inspraak omtrent hoe de groenvoorziening eruit komt te zien. Als het subsidiegeld beschikbaar komt geeft men de voorkeur om te werken met twee kleuren asfalt, dit om de veiligheid van het langzame verkeer te bevorderen.
We zijn erg benieuwd naar de tekening van dit conceptplan. Deze tekening wordt hoogstwaarschijnlijk in oktober beschikbaar gesteld. We hebben nog wel gevraagd om hem eerder inzichtelijk te krijgen, maar helaas.
Eind september ontvangen wij als werkgroep van Kees Wielstra een uitnodiging om het hele plan met elkaar door te nemen. Ook dan gaan we afspraken maken hoe de volledige buurt te informeren.
Duidelijk is wel dat de eerder aangekondigde tijdsplanning nog keurig volgens schema verloopt.
Vriendelijke groet,
Werkgroep renovatie Jeltingalaan

Wijn proeven

 

 

WIJN PROEVEN

met buurtvereniging  Oert-spoar.

 

Wanneer;        Vrijdag 11 september, om 19.00 start per fiets vanaf de Jeltingalaan (Nirwi)

Waar;                Wijngaard de Frysling, Egypte 7, Buitenpost

Opgave voor;    1 september per mail aan, oertspoar@gmail.com, of opgave strook.

Eigen bijdrage;  € 10.00 ( graag vooraf overmaken aan:  nl82RABO0148073832 )

 

Arrangement;

Onder het genot van een glas wijn gaan we een rondleiding maken door de wijngaard, aansluitend gaan we vier wijnen proeven met een versnapering van brood en kaas.

 

Opgave strook ;

Naam:

Aantal personen:

 

Inleveren bij; A. Banga Jeltingalaan 19