12 maart schaatsen!

Op zaterdag 12 maart organiseert Buurtvereniging Oer`t Spoar
Een schaatsmiddag in de Elfstedenhal te Leeuwarden.
Het is voor alle leeftijden.
We verzamelen ons om 12.20 uur bij de Nirwi`s en vertrekken dan per auto naar Leeuwarden.
De eigen bijdrage is: voor de Jeugd t/m 17 jaar € 3,50 volwassen € 6,-
Je kunt je opgeven t/m 10 maart door een e-mail te sturen naar oertspoar@gmail.com Bijdrage vooraf overmaken op rekeningnummer van de buurtvereniging: NL82 RABO 0148 0738 32
Kom je alleen mee als supporter, dan betaal je geen entree.
*Belangrijk om mee te nemen* -muts en handschoenen -scherpe schaatsen maar je kunt ze ook huren voor € 4,- easyglider  € 2,- (huur van de schaatsen is voor eigen rekening)

Update renovatie Jeltingalaan

Afgelopen week wederom contact gehad met de gemeente.

Duidelijk wordt dat een project van deze omvang veel mensen, afdelingen en bestuursleden interesseren. Voordat plannen gepresenteerd kunnen worden, aan ons als buurt, moet men alle procedures kwalitatief goed afhandelen.

Onlangs werden we al geattendeerd op het feit dat halverwege maart het broedseizoen start en dit mogelijk invloed kan uitoefenen op het vooraf kappen van de bomen. De gemeente heeft aangegeven, kwaliteit van het juist afhandelen van de procedures, belangrijker te vinden dan de snelheid daarvan.

Voor alles komt een oplossing, zo ook voor deze! De renovatie gaat door, de inloopavond komt er, we krijgen nieuwe rioleringen, de straat wordt grondig aangepakt, de snelheid van het verkeer zal gaan verminderen, de bomen zullen worden vervangen!

De wie, wanneer, hoe en wat vragen laten nog even op zich wachten. Maar het wachten zal worden beloond. Wij als werkgroep zijn in ieder geval erg enthousiast!

Een aantal werkgroepleden zijn ook aanwezig op de ledenvergadering van 26-02-2016. Als u vragen heeft, dan zullen we ons best doen om deze te beantwoorden.

26 februari jaarlijkse ledenvergadering

26 februari jaarlijkse ledenvergadering Buurtvereniging Oer´t Spoar

Nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 26 februari 2016 om 20:00 uur in IT KOARTLING.
(Schoolstraat 31 9285 NE te Buitenpost)

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen vorige vergadering (d.d. 6 maart 2015)
4. Jaaroverzicht in woord en beeld
5. Financieel overzicht
6. Verslag kascommissie 2015 en benoeming kascommissie 2016
7. Jaaragenda 2016
8. Aftreden van bestuursleden;
Auke Banga
9. Verkiezing en benoeming van nieuwe bestuursleden;
Kandidaatstelling; Enno van der Zee, Jeltingalaan 49

(tegen)kandidaten kunt u opgeven t/m 22 februari 2016 via
het e-mail adres oertspoar@gmail.com
25 februari 2016 zullen de namen van de (tegen)kandidaten
op de website www.oertspoar.nl bekend gemaakt worden.
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Presentatie zie vervlogen tijden in het landschap dhr. Gertie Papenburg
13. Sluiting

Wij rekenen op uw komst.
Tot dan!
Bestuur Buurtvereniging Oer’t Spoar