13 december kerststukje maken

Kerststukjes-Maken:

Buurtgenoten, op vrijdagavond 13 december organiseert de buurtvereniging het inmiddels traditionele Kerststukje-Maken.

Plaats van handeling: familie Fokkens. Aanvang: 19.45 uur.

Keuzemogelijkheden: Onder deskundige leiding van Hitty en Henny, kosten 15 euro (zij zorgen voor materiaal) of gratis met eigen materiaal. Keuze H&H zie foto’s in de bijlage.

Uiteraard zijn er hapjes en ook drankjes. Als jullie gebruik willen maken van de deskundigheid en het materiaal van H&H, dan gaarne opgave voor 29 november via: oertspoar@gmail.com

Bollen planten op zaterdag 2 november! Buurtvereniging Oertspoar doet mee aan de Bollenplantweek in Buitenpost. Ook aan de Jeltingalaan, in de buurt bij de sportvelden, is een locatie gekozen om bollen te planten. De gemeente zorgt voor het frezen van de grond, stichting Wrâldfrucht heeft het initiatief genomen en gezorgd voor subsidie. Als buurtvereniging vragen we uw hulp om op zaterdag 2 november mee te helpen planten! We starten om 10 uur, voor koffie en lekkers zorgt de buurtvereniging. Helpt u mee? Opgave graag per mail: oertspoar@gmail.com Groeten van Dirk, Baukje, Hennie, Ria en Johan

Buurtvolleybal

Beste buren!

Op dinsdag 10 en vrijdag 13 september (beide keren ’s avonds) is het weer zover… het buurtvolleybaltoernooi! Weer hoog tijd om onze sportieve kunsten (in de breedste zin van het woord) te laten zien en/of om je buren op een andere manier te leren kennen! De teams moeten bestaan uit minstens 6 deelnemers, waarvan ten minste 2 vrouwen. Je mag beide avonden meedoen, maar ook een van beide avonden. Het gaat vooral om de gezelligheid. Opgave bij mij graag voor 5 september! Hopelijk tot de 10e september. 🏐

Groetjes Ria

(tel. 0612638141)

Hallo buurtleden
Ivm het overlijden van Kees Jan Kempenaar (46) doen we de verlichting uit respect voor de familie niet meer aan tijdens de feestweek.
Ook het uithangen van de vlag aankomende woensdag kan volgens ons beter achterwege gelaten worden.
We hopen op jullie begrip!
Bestuur Oertspoar

Feestpalen

Buren,

Gisteravond is de feestverlichting bij u gebracht. We hebben de palen in de gaten gezet, maar deze zijn soms nog wel wat te groot.
Wil iedereen zelf zorgen dat er iets bij in gezet wordt waardoor alle palen mooi recht in de rij en met de voorkant dezelfde kant op staan?
De foto op de paal moet bij de even nummers met de voorkant naar het spoor. De foto op de paal moet bij de oneven nummers met de voorkant naar de andere kant.

Als uw buren op vakantie zijn, of niet in staat zijn om dit zelf te doen, graag even helpen…

Donderdagavond1 augustus komt de jury langs en worden de prijzen toegekend.
Natuurlijk is onze straat onderdeel van de lichtroute en zal er op vrijdagavond2 augustus een bus met kijkers langs rijden!
Vanaf vanavond rond 20.30 uur mag de verlichting aan; deze werkt op een batterij. Als u deze ’s avonds rond 11 uur weer uitzet, gaan ze de hele feestweek mee.

Mist u onderdelen, lampjes of batterijen, dan kunt bij Johan Slofstra op nummer 69 nieuwe halen (tel: 06-51999426). Dagelijks na 16.30 uur.

Het bestuur van de buurtvereniging Oer it Spoar wenst iedereen een mooie, gezellige feestweek toe!