Bollen planten op zaterdag 2 november! Buurtvereniging Oertspoar doet mee aan de Bollenplantweek in Buitenpost. Ook aan de Jeltingalaan, in de buurt bij de sportvelden, is een locatie gekozen om bollen te planten. De gemeente zorgt voor het frezen van de grond, stichting Wrâldfrucht heeft het initiatief genomen en gezorgd voor subsidie. Als buurtvereniging vragen we uw hulp om op zaterdag 2 november mee te helpen planten! We starten om 10 uur, voor koffie en lekkers zorgt de buurtvereniging. Helpt u mee? Opgave graag per mail: oertspoar@gmail.com Groeten van Dirk, Baukje, Hennie, Ria en Johan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.